Contact Us

  • 成都树德中学国际部宁夏街校区

  • 86-28-86631567 86638839
  • 成都市宁夏街树德里4号

  • 成都树德中学国际部外国语校区

  • 86-28-86119698 86119628
  • 成都市锦江区百日红西路398号

Scholarship Winners of 2015-2016 Academic Year

 

  According to the Scholarship Awarding Regulations of International Department of Shude High School, 21 scholarship winners of 2015-2016 academic year have been selected by the scholarship evaluation group based on the principles of justice and equality. The scholarship winners are:

 

Levels of Scholarship

Scholarship winner

Distinction Scholarship

 2014 IB: Zhu Qiulin

 2015 IB: Gu Zijing

First Prize Scholarship

 

   2014 AP:Ding Shaoyi、Cheng Lanjun

    2014 IB:Huang Ziyun、Yuan Yuan

   2014 VCE:Zou Yuwei

    2015 IB:Chen Yuyuan、Liao Xiaomeng

    2015 AP:Liu Qi

    2015 VCE:Lin Shuyang

Second Prize Scholarship

   2014 AP:Ding  Chenglu、Tan Lili、Yang Liwen

    2014 IB:Yang Zhiyuan

    2015 IB:Ma Jingyi 、Wei Yicheng

    2015 AP:Jiao Ao、Ma Yian、

    2015 VCE:Li Peixuan、He Qishu

 

  Congratulations to all the scholarship winners! Hope you make consistent efforts and get continuous improvement in the future academic study.