Contact Us

  • Ningxia Campus (main Campus)

  • 86-28-86631567 86638839
  • 4 Shudeli, Ningxia St., Chengdu, Sichuan, China

  • Foreign Language Campus

  • 86-28-86119698 86119628
  • 398 Bairihong Rd. W., Chengdu, Sichuan, China
AP Alumni APAlumni

 

  All AP graduates in the International Department have been admitted by the top 100 American Universities, 79% of whom have received offers from the top 50 universities. Most students were granted the yearly scholarship worth$4,000-30,000.

 

 

 

Partial List

Li YShe HW
Long LWang YF
Tang HHWang YY
Zhou RYYang TY
Lv XRDeng TX
Fang PXHuang HY
Wu KLSun JX
Chen CWang JC
Jiang JYLiu KT
Li SXXing YJ
Yang XXWang C
Ding HQFan YX
Li MXLiao HR
Wei RLLiao YF
Yang RLChen JH
Yang LXChen QY
Yan XYChen XY
Gong XHe SY
Hu WXLi J
Li LFLi WY
Li YCLin RS
Pang WSSong YC
Ye ZYXue SH
Wang ZXChai M
Chen JHHuang ZJ
Wang QLuo RX
Wang TQYang YQ
Yang YQYi JJ
Chen SYZhuo N
Zong KLZhang YD
Zheng DDZhu JB
Zhang JQLiao YD
Jia FJia YP
Liu WTLiu HT
Shuai YQWang YY
Chen KYJiang D
Li JHWu TC
Song XJXiang TG
                    LiRuilin            LiuYinzheng
                  GaoHaoran             FuTianzhu