Contact Us

  • Ningxia Campus (main Campus)

  • 86-28-86631567 86638839
  • 4 Shudeli, Ningxia St., Chengdu, Sichuan, China

  • Foreign Language Campus

  • 86-28-86119698 86119628
  • 398 Bairihong Rd. W., Chengdu, Sichuan, China
Contact Us ContactUs
/ Home /

 

Ningxia Campus

Tel:86-28-86649021;86-28-86638839 ;86-28-86697520
E-mail: 
lijy@cdhuaying.comf-teacher_2@cdhuaying.com
Fax:86-28-86697520
Add:No.4,Shudeli,Ningxia St.,Chengdu,Sichuan,P.R.China
   

 

Foreign Language Campus

Tel:86-28-86119698;86-28-86119628;86-28-86093675
E-mail: lijy@cdhuaying.comf-teacher_2@cdhuaying.com
Fax
:
86-28-86093670

Add:398,Bairihong Rd.W.,Jinjiang District,Chengdu,Sichuan,P.R.China