Contact Us

  • 成都树德中学国际部宁夏街校区

  • 86-28-86631567 86638839
  • 成都市宁夏街树德里4号

  • 成都树德中学国际部外国语校区

  • 86-28-86119698 86119628
  • 成都市锦江区百日红西路398号

 

Ningxia Campus

Tel:86-28-86119698;86-28-86119628 ;
E-mail: 
lijy@cdhuaying.comf-teacher_2@cdhuaying.com
Fax:86-28-86697520
Add:No.4,Shudeli,Ningxia St.,Chengdu,Sichuan,P.R.China
   

 

Foreign Language Campus

Tel:86-28-86119698;86-28-86119628;
E-mail: lijy@cdhuaying.comf-teacher_2@cdhuaying.com
Fax
:
86-28-86093670

Add:398,Bairihong Rd.W.,Jinjiang District,Chengdu,Sichuan,P.R.China


GuangHua Campus

Tel:86-28-86119698;86-28-86119628;
E-mail: lijy@cdhuaying.comf-teacher_2@cdhuaying.com
Fax
:86-28-86093670

Add:1341, Guanghua Rd,Qingyang District,Chengdu,Sichuan,P.R.China